Cơ hội nghề nghiệp

Giám đốc ngành hàng Gia dụng

Tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA 01:12, 19/04/2023

I. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh và Kế hoạch doanh số, doanh thu, chỉ tiêu KPIs và công nợ của ngành hàng.
2. Phân bổ kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm về doanh số, lợi nhuận của ngành hàng quản lý.
3. Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của ngành hàng.
4. Đánh giá, theo dõi, quản lý bán hàng trên các kênh, các miền.
5. Xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mại.
6. Chỉ đạo, giám sát, quản trị hoạt động Marketing - Truyền thông cho các sản phẩm thuộc ngành hàng quản lý.
7. Quản trị công nợ của ngành hàng.
8. Phối hợp cùng phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm, Marketing phát triển sản phẩm mới.
9. Chịu trách nhiệm báo cáo với Ban lãnh đạo theo quy định.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

II. Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan
2. Chuyên môn:
- Nắm vững, hiểu rõ và có thể ứng dụng một cách chính xác, linh hoạt các qui định của pháp luật đối với kinh doanh
- Nắm vững và vận dụng thông thạo các qui trình, hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng
3. Kinh ngiệm:
- Có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương, hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc kinh doanh 

III. Quyền lợi

1. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
2. Du lịch hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Các chế độ khác theo quy định của Công ty

IV. Nơi làm việc : 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

V. Thông tin liên hệ

Bộ phận tuyển dụng : Nguyễn Ngọc Tuấn

Email                        : tuyendung@nagakawa.com.vn

Điện thoại cố định    : 02432151330 - Máy lẻ 212

Điện thoại di động    : 0888 936 633

Tin tức liên quan
Viết bình luận của bạn