Thành tích nổi bật

Hơn 20 năm vì người tiêu dùng Việt, Tập đoàn Nagakawa được trao tặng hàng loạt các giải thưởng và danh hiệu danh giá. Đây là những thành tựu ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ cùng sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo. 

Thành tích nổi bật

2023

Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam

2024

Top 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2024

Top 50 DN xuất sắc nhất Việt Nam

2023

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em

2023

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2023

Chiến dịch Marketing vì phát triển bền vững

2022

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Vietnam Award

2022

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2022

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

2020

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2020

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2019

Thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt

2018

Cúp Vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao và quyền sử dụng dấu hiệu

2017

Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương

2016

Top 10 sản phẩm dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng

2010

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010

2004

Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam

2022

2

2022

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Vietnam Award

2022

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2021

Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em

2021

Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam

2021

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2021

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2020

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2020

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2019

Thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt

2018

Cúp Vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao và quyền sử dụng dấu hiệu

2017

Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương

2016

Top 10 sản phẩm dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng

2010

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010

2004

Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam

2024

Top 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2024

Top 50 DN xuất sắc nhất Việt Nam

1111

2023

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em

2023

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2023

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em

2023

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2022

2

2022

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Vietnam Award

2022

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2022

Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

2023

Top 100 sản phẩm tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em

2023

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2021

Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em

2021

Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam

2021

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2021

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2020

Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

2020

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2019

Thương hiệu vàng vì sức khỏe người Việt

2018

Cúp Vàng sản phẩm thương hiệu chất lượng cao và quyền sử dụng dấu hiệu

2017

Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương

2016

Top 10 sản phẩm dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng

2010

Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia 2010

2004

Cúp vàng thương hiệu công nghiệp Việt Nam