Điều hòa
trung tâm VRF

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRF NAGAKAWA

• Update • Công suất: Update
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H280U01 10HP

• NAMU-H280U01 • Công suất: 90000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H224U01 8.5HP

• NAMU-H224U01 • Công suất: 77000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H160U01 6HP

• NAMU-H160U01 • Công suất: 55000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H140U01 5.5HP

• NAMU-H140U01 • Công suất: 48000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H125U01 4.5HP

• NAMU-H125U01 • Công suất: 42000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H100U01 4HP

• NAMU-H100U01 • Công suất: 36000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa trung tâm Mini VRF Nagakawa Inverter 2 chiều NAMU-H80U01 3HP

• NAMU-H80U01 • Công suất: 28000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa thương mại Nagakawa NA–III

• NA–III • Công suất: 28000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa thương mại Nagakawa NA-IV

• NA-IV • Công suất: 28000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc