Bộ D-combie

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D08M

• NK10D08M • Công suất: 1760 W
35.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D09M

• NK10D09M • Công suất: 2130 W
37.990.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D10M

• NK10D10M • Công suất: 2330 W
40.890.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D11M

• NK10D11M • Công suất: 2330 W
54.990.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc