Điều hòa
dân dụng

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R2M09 18000Btuh

• NS-C18R2M09 • Công suất: Update
13.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R2M09 24000Btuh

• NS-C24R2M09 • Công suất: Update
17.550.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2H10

• NIS-C09R2H10 • Công suất: Update
10.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa 2 chiều Inverter 9000 BTU/H NIS-A09R2H10

• NIS-A09R2H10 • Công suất: Update
12.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A12R2H10 12000 Btuh 2 chiều

• NIS-A12R2H10 • Công suất: Update
14.400.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A18R2H10 18000 Btuh 2 chiều

• NIS-A18R2H10 • Công suất: Update
20.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa 1 chiều Inverter 12000BTU/H NIS-C12R2H12

• NIS-C12R2H12 • Công suất: Update
10.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R2H06 12000 Btu/h

• NS-C12R2H06 • Công suất: Update
8.950.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R2H06 9000 Btu/h

• NS-C09R2H06 • Công suất: 9000
7.250.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000 Btu/h

• NS-C09R1M05 • Công suất: 9000
7.250.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000 Btu/h

• NS-C12R1M05 • Công suất: 12000
8.950.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000 Btu/h

• NS-C18R1M05 • Công suất: 12000
12.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc