Điều hòa
dân dụng

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2H12 9000Btu/h 1 chiều

• NIS-C09R2H12 • Công suất: 9000 BTU/h
9.200.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C12R2H12 12000Btu/h 1 chiều

• NIS-C12R2H12 • Công suất: 12000 BTU/h
10.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2H12 18000Btu/h 1 chiều

• NIS-C18R2H12 • Công suất: 18000 BTU/h
15.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C24R2H12 24000Btu/h 1 chiều

• NIS-C24R2H12 • Công suất: 24000 BTU/h
22.956.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2H11 9000Btu/h 1 chiều

• NIS-C09R2H11 • Công suất: 9000 BTU/h
10.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C12R2H11 12000Btu/h 1 chiều

• NIS-C12R2H11 • Công suất: 18000 BTU/h
12.390.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2H11 18000Btu/h 1 chiều

• NIS-C18R2H11 • Công suất: 18000 BTU/h
17.200.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C24R2H11 24000Btu/h 1 chiều

• NIS-C24R2H11 • Công suất: 24000 BTU/h
23.300.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A09R2H11 9000Btu/h 2 chiều

• NIS-A09R2H11 • Công suất: 9000 BTU/h
12.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A12R2H11 12000Btu/h 2 chiều

• NIS-A12R2H11 • Công suất: 12000 BTU/h
14.440.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A18R2H11 18000Btu/h 2 chiều

• NIS-A18R2H11 • Công suất: 18000 BTU/h
20.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A24R2H11 24000Btu/h 2 chiều

• NIS-A24R2H11 • Công suất: 24000 BTU/h
24.300.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc