Máy rửa bát

Máy rửa bát Nagakawa NK15D06M

• NK15D06M • Công suất: 1850 W
22.190.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D08M

• NK10D08M • Công suất: 1760 W
35.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D09M

• NK10D09M • Công suất: 2130 W
37.990.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D10M

• NK10D10M • Công suất: 2330 W
40.890.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát tích hợp bồn rửa Nagakawa D-Combine NK10D11M

• NK10D11M • Công suất: 2330 W
54.990.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NK13D02M

• NK13D02M • Công suất: 1800 W
19.990.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NK15D05M

• NK15D05M • Công suất: 1850 W
22.590.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NK15D03M

• NK15D03M • Công suất: 1850 W
21.590.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NK10D01M

• NK10D01M • Công suất: 1760 W
17.190.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát cao cấp Nagakawa NK8D61M

• NK8D61M • Công suất: 1620 W
12.790.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NAG3601M15

• NAG3601M15 • Công suất: 1850 W
20.190.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Máy rửa bát Nagakawa NAG3602M14

• NAG3602M14 • Công suất: 1850 W
19.190.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc