Điều hòa
cassette âm trần

Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

ĐIỀU HÒA CASSETE ÂM TRẦN

• Update • Công suất: 18000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Casette Nagakawa NT-A28R1T20 28000 BTU/h 2 chiều

• NT-A28R1T20 • Công suất: 28000 BTU/h
34.000.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc