Cơ hội nghề nghiệp

Trưởng nhóm kiểm toán nội bộ

Tác giả: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA 05:44, 11/11/2022

I. Mô tả công việc

1. Trực tiếp tham gia các cuộc Kiểm toán nội bộ tại các Đơn vị được kiểm toán: Các công ty thành viên/ Nhà máy và các Đơn vị/Bộ phận trong Tập đoàn
2. Thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC đơn vị thành viên định kỳ
3. Kiểm toán báo cáo Quản trị của các công ty trong Tập đoàn
4. Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu kế toán, báo cáo trước đó, dữ liệu,…
5. Đánh giá tính hiệu quả kết quả P&L của các Đơn vị thành viên
6. Đánh hiệu quả về các chỉ tiêu Doanh thu, chi phí khác của các Đơn vị được kiểm toán.
7. Thực hiện và kiểm soát chu trình kiểm toán đầy đủ bao gồm quản lý rủi ro, quản lý và kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy tài chính và tuân thủ tất cả các chỉ thị, quy định hiện hành.
8. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo phản ánh kết quả và quy trình của kiểm toán.
9. Tư vấn độc lập khách quan để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp các thành tích và mục tiêu đạt được.
10. Xác định các vấn đề chưa đạt và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí.
11. Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết.
12. Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro. Công tác báo cáo của phòng Kế toán – Kiểm toán.
13. Tham gia hoàn thiện, xây dựng các chuẩn mực kiểm toán cho phòng KSNB, như:
+ Đánh giá rủi ro tổng thể để xác định các điểm trọng yếu cần Kiểm toán
+ Xây dựng các chương trình kiểm toán chi tiết (nếu có).
+ Xây dựng Hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán
14. Giám sát, hướng dẫn một/một số cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KSNB; đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán; tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức.
15. Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất (nếu có) về công tác kiểm kiểm toán, kiểm soát tuân thủ cho trưởng phòng;

II. Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, có chứng chỉ kiểm toán nội bộ chuẩn Quốc tế IIA là một lợi thế.
2. Kinh ngiệm: Có 03- 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kế toán, kiểm soát
3. Yêu cầu khác: Sức khoẻ: Tốt
4.  Ngoại hình: ưa nhìn;
5. Tuổi từ 25 đến 35.

III. Quyền lợi

1. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
2. Du lịch hàng năm1. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Các chế độ khác theo quy định của Công ty

IV. Nơi làm việc : 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

V. Thông tin liên hệ

Bộ phận tuyển dụng : Nguyễn Thị Mận

Email                        : tuyendung@nagakawa.com.vn

Điện thoại cố định    : 0243 2151330 - Máy lẻ 212

Điện thoại di động    : 0904 929 932

Tin tức liên quan
Viết bình luận của bạn