Điều hòa
không khí nổi bật

Điều hòa tủ đứng thương mại 100000Btu/h Nagakawa NP-C100R1C24

• NP-C100R1C24 • Công suất: 100000 BTU/h
75.504.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-A09R2H11 9000Btu/h 2 chiều

• NIS-A09R2H11 • Công suất: 9000 BTU/h
12.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2H11 18000Btu/h 1 chiều

• NIS-C18R2H11 • Công suất: 18000 BTU/h
17.200.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter NIP-A30DC

• NIP-A30DC • Công suất: 28000 BTU/h
33.000.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU/h 1 chiều

• NP-C28DH+ • Công suất: 28000 BTU/h
26.187.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc