Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Các tin đã đưa năm
Báo cáo tài chính Hợp nhất 2023

http://download.nagakawa.com.vn/download/file?path=BCTC%20HN%202023.pdf

Xem thêm

NAGAKAWA HỌP MẶT THÂN MẬT NHÀ PHÂN PHỐI MÁY THƯƠNG MẠI 3 MIỀN

Với mục tiêu phủ rộng thị trường điều hòa thương mại trong năm 2024, Nagakawa đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các nhà phân phối, đại lý, nhà thầu máy thương mại 3 miền vào tháng 3 vừa qua. 

02/04/2024
Xem thêm

NAGAKAWA HỌP MẶT THÂN MẬT NHÀ PHÂN PHỐI MÁY THƯƠNG MẠI 3 MIỀN 

Với mục tiêu phủ rộng thị trường điều hòa thương mại trong năm 2024, Nagakawa đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các nhà phân phối, đại lý, nhà thầu máy thương mại 3 miền vào tháng 3 vừa qua. 

02/04/2024
Xem thêm