Điều hòa
dân dụng

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2T33

• Update • Công suất: 18000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter NIS-C24R2T31

• NIS-C24R2T31 • Công suất: 24.000btu/h
21.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C24R2T30 24000Btu/h 1 chiều

• NIS-C24R2T30 • Công suất: 24000 BTU/h
21.700.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C24R2T29

• NIS-C24R2T29 • Công suất: 24.000btu/h
21.950.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2T29

• NIS-C18R2T29 • Công suất: 18000 BTU/h
15.570.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C12R2T29

• NIS-C12R2T29 • Công suất: 12000 BTU/h
10.885.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C09R2T29

• NIS-C09R2T29 • Công suất: 9000 BTU/h
9.260.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C24R2T28

• NIS-C24R2T28 • Công suất: 24000 BTU/h
18.290.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C18R2T28

•  NIS-C18R2T28 • Công suất: 18000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C12R2T28

• NIS-C12R2T28 • Công suất: 12000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều NIS-C09R2T28

• NIS-C09R2T28 • Công suất: 90000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa 1 chiều Nagakawa NS-C18R2T31 18000 Btu

• NS-C18R2T31 • Công suất: 18000 BTU/h
12.600.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc