1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Thư ký kinh doanh kênh MT Kinh doanh Hà Nội 1 20/06/2020
2 Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị Kinh doanh Hà Nội 1 20/06/2020
3 Nhân viên bán hàng (PG, PB) tại siêu thị Kinh doanh Hà Nội, Hải Phòng 2 20/06/2020
4 Trưởng phòng Marketing (Phụ trách quản lý nhãn hàng) Marketing Hà Nội 1 12/06/2020
5 Trợ lý Tổng giám đốc Trợ lý Tổng giám đốc Hà Nội 1 12/06/2020
6 Nhân viên Kỹ thuật sản phẩm Phát triển sản phẩm Hà Nội 1 12/06/2020
7 Nhân viên bảo hành điện lạnh Kỹ thuật dịch vụ Hà Nội 1 12/06/2020
8 Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật - Phòng Kỹ Thuật Dịch Vụ Kỹ Thuật Dịch Vụ Hà Nội, Đà Nẵng 2 12/06/2020
9 Giám sát bán hàng ngành Điện lạnh và Điện gia dụng Kinh doanh TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội 2 12/06/2020
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved