1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán Hà Nội 1 15/04/2020
2 Trưởng Phòng Marketing Marketing Hà Nội 1 15/04/2020
3 Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Kiểm Soát Nội Bộ Hà Nội 1 15/04/2020
4 Giám Sát Bán Hàng Kênh Thương Mại Điện Tử Thương mại điện tử Hà Nội 1 15/04/2020
5 GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH THIẾT BỊ NHÀ BẾP Kinh doanh Hà Nội 1 15/02/2020
6 TRƯỞNG NHÓM NGÀNH HÀNG THIẾT BỊ NHÀ BẾP - KÊNH GT Kinh doanh Hà Nội 1 15/02/2020
7 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (PG/PB) TẠI SIÊU THỊ Kinh doanh Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa 4 31/01/2020
8 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hành chính - Nhân sự Hà Nội 1 31/12/2019
9 TRƯỞNG NHÓM KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tài chính - Kế toán Hà Nội 1 31/12/2019
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved