1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên kinh doanh (Ecommerce) Thương mại điện tử Hà Nội 1 31/08/2021
2 Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Kinh doanh Hà Nội 1 30/7/2021
3 KỸ SƯ THIẾT KẾ HVAC IDT Hà Nội 1 16/07/2021
4 Trưởng Bộ Phận Digital Marketing Ecommerce Thương mại điện tử Hà Nội 1 16/07/2021
5 Phó Phòng Nghiên Cứu và Phát Triền Sản Phẩm (Lĩnh Vực Điện Lạnh/ Nhiệt Lạnh) R&D Hà Nội 1 14/07/2021
6 Phó Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Kĩ thuật dịch vụ Hồ Chí Minh 1 12/07/2021
7 Kỹ Sư Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm Kĩ thuật dịch vụ Hà Nội 1 12/07/2021
8 Giám Sát Bảo Hành Ngành Hàng Thiết Bị Nhà Bếp Giám Sát Bảo Hành Ngành Hàng Thiết Bị Nhà Bếp Hà Nội 1 30/06/2021
9 Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Chất Lượng Và Kỹ Thuật Ngành May Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Chất Lượng Và Kỹ Thuật Ngành May Hà Nội, Vĩnh Phúc 1 05/07/2021
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved