1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 GIÁM SÁT BÁN HÀNG NGÀNH THIẾT BỊ NHÀ BẾP Kinh doanh Hà Nội 1 15/02/2020
2 TRƯỞNG NHÓM NGÀNH HÀNG THIẾT BỊ NHÀ BẾP - KÊNH GT Kinh doanh Hà Nội 1 15/02/2020
3 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (PG/PB) TẠI SIÊU THỊ Kinh doanh Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa 4 31/01/2020
4 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hành chính - Nhân sự Hà Nội 1 31/12/2019
5 TRƯỞNG NHÓM KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tài chính - Kế toán Hà Nội 1 31/12/2019
6 NHÂN VIÊN MUA HÀNG TIẾNG TRUNG Xuất nhập khẩu Hà Nội 1 31/12/2019
7 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (PG/PB) TẠI SIÊU THỊ Kinh doanh Hà Nội 2 31/12/2019
8 NHÂN VIÊN KINH DOANH Kinh doanh Hà Nội 1
9 CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH Hành chính - Nhân sự Hà Nội 1 30/11/2019
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved