1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Phó Phòng Nghiên Cứu và Phát Triền Sản Phẩm (Lĩnh Vực Điện Lạnh/ Nhiệt Lạnh) R&D Hà Nội 1 14/07/2021
2 Phó Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Kĩ thuật dịch vụ Hồ Chí Minh 1 12/07/2021
3 Kỹ Sư Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm Kĩ thuật dịch vụ Hà Nội 1 12/07/2021
4 Giám Sát Bảo Hành Ngành Hàng Thiết Bị Nhà Bếp Giám Sát Bảo Hành Ngành Hàng Thiết Bị Nhà Bếp Hà Nội 1 30/06/2021
5 Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Chất Lượng Và Kỹ Thuật Ngành May Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Chất Lượng Và Kỹ Thuật Ngành May Hà Nội, Vĩnh Phúc 1 05/07/2021
6 Phó phòng tài chính kế toán Tài chính - Kế toán Hà Nội 1 30/06/2021
7 Nhân viên kĩ thuật điện lạnh (Bảo hành điện lạnh) Kĩ thuật dịch vụ Hà Nội 1 12/06/2021
8 Nhân viên Siêu thị (Tư vấn bán hàng - PG/PB) Kinh doanh Hà Nội 1 30/04/2021
9 Giám sát bán hàng kênh siêu thị Phòng Kinh doanh - Kênh MT Hà Nội 1 30/11/2020
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved