1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15/06/2020, Tập đoàn Nagakawa đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn Hà Nội – Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội. Với không khí làm việc nghiêm túc và chính xác, Đại hội đã tổng kết kết quả đã đạt được năm 2019 và đưa ra những quyết nghị quan trọng trong năm 2020 cho sự phát triển Tập đoàn Nagakawa.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Nagakawa đã nhận được sự góp mặt của đông đảo cổ đông 


Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Khả – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Nagakawa cùng các đối tác chiến lược và đông đảo các cổ đông có quyền biểu quyết.
Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Hội đồng quản trị đã thông qua những nội dung quan trọng:
1. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, mục tiêu và kế hoạch 2020.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2019.
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
4. Báo cáo về tình hình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao cho năm 2020.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm 2020.
7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.


Tại Đại hội, sau khi thông qua các nội dung quan trọng, cổ đông tham dự đã đưa ra nhiều thắc mắc cần giải đáp, kèm theo ý kiến, đề xuất tích cực cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng và phát triển doanh nghiệp. Hội đồng quản trị cũng đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cổ đông và khẳng định sẽ quyết tâm mang lại lợi ích cao nhất dành cho các cổ đông – những người luôn đồng hành cùng Nagakawa trong suốt thời gian qua.
 


Cổ đông đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị Tập đoàn 

Cũng tại hội nghị, HĐQT Tập đoàn Nagakawa cũng đã đưa ra những định hướng chiến lược nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, Nagakawa sẽ đầu tư đẩy mạnh hoạt động marketing trên tất cả các kênh, hạ tầng truyền thông để đưa thương hiệu và sản phẩm của Nagakawa đến gần hơn với người tiêu dùng. Tiếp tục công tác mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực miền Trung và miền Nam, phát triển kênh phân phối hiện đại Thương mại điện tử nhằm nâng cao thị phần tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi cả nước, phát huy mọi tiềm năng và nội lực để hoàn thành nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao nhất có thể cho các cổ đông tại Nagakawa.
 


Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Khả giải đáp ý kiến của cổ đông tham dự và đưa ra những định hướng của Nagakawa trong năm 2020

 
Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nagakawa

 Kết quả kinh doanh thuận lợi những tháng đầu năm là động lực vô cùng quan trọng để Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Nagakawa tiếp tục vững vàng, tự tin triển khai thành công các mục tiêu kế hoạch năm, đồng thời bám sát các mục tiêu chiến lược dài hạn, tạo đà cho Nagakawa tiếp tục thành công, phát triển nhanh và bền vững.

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved