1900 54 54 89

Điện gia dụng

Nồi cơm điện 1,8L Nagakawa NAG0132

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 1.450.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 1,2L Nagakawa NAG0131

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 950.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy lọc nước R.O Hydrogen Nagakawa NAG0510

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 7.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy lọc nước R.O Hydrogen Nagakawa NAG0509

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 7.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 3.6L Nagakawa NAG0130

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 1.050.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 2.8L Nagakawa NAG0129

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 790.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 2.2L Nagakawa NAG0128

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 590.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 1.8L Nagakawa NAG0127

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 590.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 1L Nagakawa NAG0126

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 460.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved