1900 54 54 89

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 31/07/2020

  Công bố thay đổi đăng ký kinh doanh

 • 22/07/2020

  Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ

 • 03/04/2020

  Giải trình chậm CBTT

 • 31/03/2020

  Công bố điều chỉnh BCTC 2019

 • 31/03/2020

  Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 • 07/12/2019

  CBTT về ngày giao dịch chính thức của CPNYBS

 • 04/12/2019

  CBTT thay đổi đăng ký kinh doanh NAG

 • 29/11/2019

  Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung

 • 28/11/2019

  CBTT chấp thuận niêm yết bổ sung

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved