1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

 • Ngày đăng

  Tài liệu

  download

 • 07/01/2021

  Công bố thông tin về việc miễn nhiệm/ bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

 • 26/08/2020

  Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 • 26/08/2020

  Biên bản - NQ HĐQT về việc thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 • 31/07/2020

  Công bố thay đổi đăng ký kinh doanh

 • 22/07/2020

  Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ

 • 03/04/2020

  Giải trình chậm CBTT

 • 31/03/2020

  Công bố điều chỉnh BCTC 2019

 • 31/03/2020

  Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 • 07/12/2019

  CBTT về ngày giao dịch chính thức của CPNYBS

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved