1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

Thiết bị nhà bếp cao cấp

Máy hút mùi Nagakawa NAG1860-70VM

Mã sản phẩm NAG1860-70VM

Giá niêm yết 10.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy rửa bát Nagakawa NAG3601M15

Mã sản phẩm NAG3601M15

Giá niêm yết 19.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy rửa bát Nagakawa NAG3602M14

Mã sản phẩm NAG3602M14

Giá niêm yết 18.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy hút mùi Nagakawa NAG1854-70VM

Mã sản phẩm NAG1854-70VM

Giá niêm yết 9.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy hút mùi Nagakawa NAG1855-70CM

Mã sản phẩm NAG1855-70CM

Giá niêm yết 6.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

BẾP ĐÔI ĐIỆN TỪ NAGAKAWA NAG1213M

Mã sản phẩm NAG1213M

Giá niêm yết 12.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nagakawa Dual Zone Hybrid Hob NAG1259M

Mã sản phẩm NAG1259M

Giá niêm yết 11.900.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy hút mùi Nagakawa NAG1857-70CM

Mã sản phẩm NAG1857-70CM

Giá niêm yết 6.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Máy hút mùi Nagakawa NAG1853-70CM

Mã sản phẩm NAG1853-70CM

Giá niêm yết 6.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved