1900 54 54 89

Nồi cơm điện

NỒI CƠM ĐIỆN TÁCH ĐƯỜNG 1.8L NAGAKAWA NAG0120

Mã sản phẩm NAG0120

Giá đề xuất 2.490.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN 1,8L NAGAKAWA NAG0124

Mã sản phẩm NAG0124

Giá đề xuất 2.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ 1.5L NAGAKAWA NAG0123

Mã sản phẩm NAG0123

Giá đề xuất 1.590.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN 1.8L NAGAKAWA NAG0122

Mã sản phẩm NAG0122

Giá đề xuất 1.090.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

NỒI CƠM ĐIỆN 2.8L NAGAKAWA NAG0121

Mã sản phẩm NAG0121

Giá đề xuất 1.150.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện tử Nagakawa NAG0112

Mã sản phẩm NAG0112

Giá đề xuất 1.270.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện cao tần Nagakawa NAG0102

Mã sản phẩm NAG0102

Giá đề xuất 2.020.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 3.6L Nagakawa NAG0130

Mã sản phẩm NAG0130

Giá đề xuất 1.050.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Nồi cơm điện 2.8L Nagakawa NAG0129

Mã sản phẩm NAG0129

Giá đề xuất 790.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved