Điều hòa
cục bộ thương mại

Điều hòa tủ đứng thương mại 100000Btu/h Nagakawa NP-C100R1C24

• NP-C100R1C24 • Công suất: 100000 BTU/h
75.504.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28R2H21 28000Btu/h

• NP-C28R2H21 • Công suất: 28000 BTU/h
26.200.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50R2H21 50000Btu/h

• NP-C50R2H21 • Công suất: 50000 BTU/h
37.850.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28R1H21 28000Btu/h

• NP-A28R1H21 • Công suất: 28000 BTU/h
27.950.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng thương mại Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15 100000Btu/h 1 chiều

• NIP-C100R1M15 • Công suất: 100000 BTU/h
95.000.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter NIP-A30DC

• NIP-A30DC • Công suất: 28000 BTU/h
33.000.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng thương mại 1 chiều 100000Btu/h Nagakawa NP-C100DL

• NP-C100DL • Công suất: 100000 BTU/h
75.500.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng thương mại 2 chiều 100000Btu/h Nagakawa NP-A100DL

• NP-A100DL • Công suất: 100000 BTU/h
79.800.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU/h 1 chiều

• NP-C28DH+ • Công suất: 28000 BTU/h
26.187.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-C50DH+ 50000BTU/h 1 chiều

• NP-C50DH+ • Công suất: 50000 BTU/h
Liên hệ
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-A28DH+ 28000BTU/h 2 chiều

• NP-A28 DH+ • Công suất: 28000 BTU/h
28.050.000₫
Tìm hiểu ngay Thêm vào so sánh
Lọc