1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa Inverter NIP-A100R1M15

Công suất 100000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa Inverter NIP-C100R1M15

Công suất 100000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50 DH+

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 38.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28 DH+

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 27.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ tròn 2 chiều Nagakawa Inverter NIP-A30DC

Công suất 30000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 32.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-C100 DL

Công suất 100000

Môi chất lạnh R22

Giá niêm yết 78.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP-A100 DL

Công suất 100000

Môi chất lạnh R22

Giá niêm yết 82.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved