1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05 24000 Btu/h

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 16.580.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05 18000 Btu/h

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 13.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05 12000 Btu/h

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 9.510.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05 9000 Btu/h

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 7.830.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R2H06 9000 Btu/h

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 7.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R2H06 12000 Btu/h

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.360.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R2H06 18000 Btu/h

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 12.740.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R2H06 24000 Btu/h

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24R1M05 24000 Btu/h

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 17.790.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved