1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R2M09 18000Btu/h

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 13.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R2M09 12000Btu/h

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.560.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R2M09 9000Btu/h

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 7.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2H08 18000Btu/h 1 chiều

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C12R2H08 12000Btu/h 1 chiều

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.350.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2H08 9000Btu/h 1 chiều

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C18R2T01 18000Btu/h 1 chiều

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C12R2T01 12000Btu/h 1 chiều

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter NIS-C09R2T01 9000Btu/h 1 chiều

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved