1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa Inverter 24000Btu/h NIS-C24R2H10 1 chiều

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 21.480.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 18000Btu/h NIS-C18R2H10 1 chiều

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 12000Btu/h NIS-C12R2H10 1 chiều

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 9000Btu/h NIS-C09R2H10 1 chiều

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.850.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 24000Btu/h NS-C24R2M09 1 chiều

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16.580.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 18000Btu/h NS-C18R2M09 1 chiều

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 13.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 12000Btu/h NS-C12R2M09 1 chiều

Công suất

Môi chất lạnh

Giá niêm yết 9.560.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 9000Btu/h NS-C09R2M09 1 chiều

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 7.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 18000Btu/h NIS-C18R2H08 1 chiều

Công suất 18000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved