1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000Btu/h Inverter NIS-C18R2H08

Công suất 18000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000Btu/h Inverter NIS-C12R2H08

Công suất 12000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.350.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000Btu/h Inverter NIS-C09R2H08

Công suất 9000 Btu/h

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000Btu/h Inverter NIS-C18R2T01

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000Btu/h Inverter NIS-C12R2T01

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000Btu/h Inverter NIS-C09R2T01

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 Btu/h NS-C24R1M05

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 16.580.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000 Btu/h NS-C18R1M05

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 13.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000 Btu/h NS-C12R1M05

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 9.510.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved