1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa Inverter 2 chiều 24000 Btu/h NIS-A24R2H10

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 2 chiều 18000 Btu/h NIS-A18R2H10

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 2 chiều 12000 Btu/h NIS-A12R2H10

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 2 chiều 9000 Btu/h NIS-A09R2H10

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều 24000Btu/h NIS-C24R2H10

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 21.480.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều 18000Btu/h NIS-C18R2H10

Công suất 18000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16.290.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều 12000Btu/h NIS-C12R2H10

Công suất 12000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 11.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa Inverter 1 chiều 9000Btu/h NIS-C09R2H10

Công suất 9000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 9.850.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000Btu/h NS-C24R2M09

Công suất 24000

Môi chất lạnh R32

Giá niêm yết 16.580.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved