1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Cassette

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A50R1M03

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 45.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A36R1M03

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 40.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A28R1M03

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 33.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A18R1M03

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 23.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C50R1M03

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 44.200.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C36R1M03

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 38.400.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C28R1M03

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 30.200.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C18R1M03

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 22.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–A2836M

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 31.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved