1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

Cassette

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A50R1M03

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 45.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A36R1M03

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 40.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A28R1M03

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 33.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette 2 chiều Nagakawa NT–A18R1M03

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 23.800.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette Nagakawa NT-C50R1U16

Công suất

Môi chất lạnh

Giá niêm yết 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C3636M

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 37.500.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C5036M

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 42.080.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C2436M

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 29.400.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C1836M

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá niêm yết 22.100.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved