1900 54 54 89 | TMĐT: 1900 56 56 96 | shop.nagakawa.com.vn

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM ÁP DỤNG TRONG CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

20.000Đ sẽ được Nagakawa thay Quý khách hàng ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 khi Quý khách hàng mua một sản phẩm Điều hòa không khí, sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp hoặc sản phẩm Gia dụng* của Nagakawa. Số tiền này sẽ được trích từ lợi nhuận của Tập đoàn Nagakawa chuyển vào Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Danh mục các sản phẩm được áp dụng trong chiến dịch gây Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 "Một tấm lòng trao đi, ngàn yêu thương ở lại" như sau: 

 

NAGAKAWA CÙNG BẠN CHUNG TAY CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH!
-----------------------------------
Tập đoàn Nagakawa
Hotline: 1900 54 54 89
https://nagakawa.com.vn/
Mua sắm trực tuyến: https://shop.nagakawa.com.vn
Hotline Shop Nagakawa: 1900 56 56 96
 

 

© 2020 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved