Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội
nghề nghiệp
Chuyên viên Marketing
Job code: CV_MKT
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Mức lương: 15.000.000đ
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2022
Gửi hồ sơ tại: tuyendung@nagakawa.com.vn
Điện thoại: 02432151335