1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên C & B Hành chính nhân sự Hà Nội 1 31/01/2019
2 Giám sát bán hàng kênh GT Kinh doanh Hà Nội 2 31/01/2019
3 Nhân Viên Kinh Doanh Kinh doanh Hà Nội 2 31/01/2019
4 Giám Sát Bảo Hành Hàng Gia Dụng Bảo hành Hà Nội 1 30/10/2018
5 Giám sát bán hàng kênh MT Kinh doanh Hà Nội 1 30/10/2018
6 Trưởng bộ phận tuyển dụng Hành chính nhân sự Hà Nội 1 20/06/2018
7 Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Hành chính nhân sự Hà Nội 1 20/06/2018
8 Phó Phòng Tài Chính Kế Toán Kế toán Hà Nội 1 20/06/2018
9 Phụ Trách Mua Hàng ( Tiếng Anh) Xuất nhập khẩu Hà Nội 1 20/06/2018
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved