1900 54 54 89

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO HÀNH Kỹ thuật bảo hành Hà Nội 3 15/05/2019
2 Giám sát bán hàng kênh GT Kinh doanh Hà Nội 2 31/01/2019
3 Nhân Viên Kinh Doanh Kinh doanh Hà Nội 5 30/05/2019
4 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (PG) TẠI SIÊU THỊ Kinh doanh Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh 10 15/05/2019
5 GIÁM SÁT BÁN HÀNG Kinh doanh Hà Nội 3 15/05/2019
6 Trưởng bộ phận tuyển dụng Hành chính nhân sự Hà Nội 1 20/06/2018
7 Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Hành chính nhân sự Hà Nội 1 20/06/2018
8 Phó Phòng Tài Chính Kế Toán Kế toán Hà Nội 1 20/06/2018
9 Nhân viên xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội 1 20/06/2018
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved