1900 54 54 89

 • Số thứ tự

  Vị trí tuyển dụng

  Phòng ban

  Địa điểm làm việc

  Số lượng

  Hạn nộp hồ sơ

 • 1

  Nhân viên xuất nhập khẩu

  Xuất nhập khẩu

  Hà Nội

  1

  20/06/2018

Số thứ tự Vị trí tuyển dụng Phòng ban Địa điểm làm việc Số lượng Hạn nộp hồ sơ
1 Nhân viên xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội 1 20/06/2018
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved