1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000BTU/h NS-A24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17.390.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU/h NS-C24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU/h NS-A18TL

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 13.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000BTU/h NS-C18TL

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12.590.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BT/h NS-A12TL

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 10.050.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000BTU/h NS-C12TL

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9.210.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU/h NS-A09TL

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 8.220.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000BTU/h NS-C09TL

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7.540.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU/h NS-C24TH

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15.150.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved