1900 54 54 89

Điều hòa trung tâm Nagakawa NA–Mini

Mã sản phẩm: NA-Mini

Đặc điểm nổi bật:

Màu sắc:

Giá đề xuất: 0 VNĐ

Địa điểm phân phối Trung tâm bảo hành
Công suất
8kW 10kW 12.5kW 14 kW 16 kW 18 kW 22.4 kW 26 kW
Máy nén DC DC DC DC DC DC DC DC
Động cơ quạt DC DC DC+DC DC+DC DC+DC DC+DC DC+DC DC+DC

© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved