1900 54 54 89

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–C28DL

Công suất 28000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 25.550.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–C50DL

Công suất 50000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 35.750.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP–C100DL

Công suất 100000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 78.750.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng tiêu chuẩn Nagakawa NP–A100DL

Công suất 100000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 82.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–A50DL

Công suất 50000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 38.850.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–A28DL

Công suất 28000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 27.150.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved