1900 54 54 89

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa inverter tủ tròn Nagakawa 2 chiều NIP-A30DC

Công suất 30000

Môi chất lạnh R32

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 2 chiều NP-A50DHS

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 1 chiều NP-C50DHS

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 2 chiều NP-A28DHS

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 1 chiều NP-C28DHS

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 1 chiều NP-C50DH

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 31.300.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa tủ Nagakawa 1 chiều NP-C28DH

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 22.350.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–C28DL

Công suất 28000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 21.550.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Tủ đứng Nagakawa NP–C50DL

Công suất 50000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 30.750.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved