1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09R1M05

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24R1M05

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18R1M05

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12R1M05

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09R1M05

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000BTU/h NS-A24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17.390.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU/h NS-C24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU/h NS-A18TL

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 13.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000BTU/h NS-C18TL

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12.590.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved