1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Super Fantastic Nagakawa NS–C(A)12SK15

Công suất 12000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa DC Inverter Nagakawa NIS – C(A) 1815

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa DC Inverter Nagakawa NIS – C(A) 1215

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa DC Inverter Nagakawa NIS – C(A) 0915

Công suất

Môi chất lạnh

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved