1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU/h NS-A09TH

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 7.450.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000BTU/h NS-C09TH

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 6.650.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Temperate Nagakawa NS – C(A)24TK

Công suất 24000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Temperate Nagakawa NS – C(A)18TK

Công suất 18000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Temperate Nagakawa NS–C(A)12TK

Công suất 12000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Temperate Nagakawa NS–C(A)09TK

Công suất 9000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Super Fantastic Nagakawa NS–C(A)24SK15

Công suất 24000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Super Fantastic Nagakawa NS–C(A)18SK15

Công suất 18000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Super Fantastic Nagakawa NS–C(A)09SK15

Công suất 9000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved