1900 54 54 89

Điều hòa treo tường

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU/h Inverter NIS-A18IT

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17.300.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000BTU/h Inverter NIS-C18IT

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 15.990.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BTU/h Inverter NIS-A12IT

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 12.530.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000BTU/h Inverter (NIS-C12IT)

Công suất 12000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 11.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU/h Inverter (NIS-A09IT)

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 11.630.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000BTU/h Inverter (NIS-C09IT)

Công suất 9000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 9.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000BTU/h NS-A24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 17.390.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU/h NS-C24TL

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 16.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU/h NS-A18TL

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 13.380.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved