1900 54 54 89

Cassette

Điều hòa âm trần Cassette LED Nagakawa NT-C(A)5010

Công suất 50000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette LED Nagakawa NT-C(A)2810

Công suất 28000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần Cassette LED Nagakawa NT-C(A)1810

Công suất 18000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved