1900 54 54 89

Cassette

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)5036M

Công suất 50000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)3636M

Công suất 36000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)2836M

Công suất 28000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)2436M

Công suất 24000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)1836M

Công suất 18000

Môi chất lạnh R410A

Giá đề xuất 0 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)5036S

Công suất 50000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 38.250.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)3636S

Công suất 36000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 34.000.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)2836S

Công suất 28000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 26.700.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết

Điều hòa âm trần 8 hướng thổi Cassette Nagakawa NT–C(A)1836S

Công suất 18000

Môi chất lạnh R22

Giá đề xuất 19.400.000 VND

Liên hệ đại lý để được giá tốt nhất

Chi tiết
© 2018 Nagakawa Corproration. All Rights Reserved