• 1900 54 54 89

Investor Relations

Home > Investor Relations

2017 Annual General Meeting Documents

1.Statements and Meeting Agenda 2. Annoucement regarding Board of Directors selection process 3. Forms

18/04/2017

Audited 2016 Consolidated Financial Statements

Audited 2016 Consolidated Financial Statements

17/04/2017

Annual General Meeting Guest List Finalization

Annual General Meeting Guest List Finalization

17/04/2017

Management report 2016

Management report 2016

17/04/2017

Annual General Meeting Invitation

Annual General Meeting Invitation

17/04/2017

Annual General Meeting Agenda

Annual General Meeting Agenda

17/04/2017

Consolidated Financial Statements – 2016

Consolidated Financial Statements – 2016

17/04/2017

Annual General Meeting Proxy Registration Form

Annual General Meeting Proxy Registration Form

17/04/2017
1
Xin chào!
Tôi có thể giúp được gì cho bạn
Gửi vài giây trước

Bắt đầu chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.