• 1900 54 54 89

Tuyển dụng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Nhân Viên Kinh Doanh

Số lượng cần tuyển: 02 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Phụ Trách Mua Hàng ( Tiếng Anh)

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Nhân viên C & B

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

Trưởng bộ phận tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Tập đoàn Nagakawa Địa chỉ: Tầng 2 – số 96A – Định Công –...

23/05/2018

PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Số lượng cần tuyển: 01 người. Nơi làm việc: Công ty CP Nagakawa Việt Nam Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2 – số...

15/11/2016
1
Xin chào!
Tôi có thể giúp được gì cho bạn
Gửi vài giây trước

Bắt đầu chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.