• 1900 54 54 89

Quan hệ cổ đông

Tin đã đăng

TH 06

22

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán

TH 05

24

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 15

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 15

TH 05

14

TẬP ĐOÀN NAGAKAWA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng ngày 26/04/2018 tại Hà Nội, tập đoàn Nagakawa đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Huyền...

TH 05

10

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

Biên bản – Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

TH 04

26

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kính gửi quý cổ đông: 01.To trinh Bao cao tai chinh 2017 02.To trinh ke hoach SXKD...
1
Xin chào!
Tôi có thể giúp được gì cho bạn
Gửi vài giây trước

Bắt đầu chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.