• 1900 54 54 89
  • INFO@NAGAKAWA.COM.VN

Quan hệ cổ đông

Tin đã đăng

TH 06

07

Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC

TH 04

21

Công bố BCTC hợp nhất Quý I năm 2017

Cong bo BCTC hop nhat Quy I nam 2017

TH 04

21

Công bố BCTC tổng hợp Quý I năm 2017

Công bố BCTC tổng hợp Quý I năm 2017 Cong bo BCTC tong hop quy 1

TH 04

19

Công bố BCTC riêng Quý I năm 2017

Công bố BCTC riêng Quý I năm 2017 Cong bo BCTC rieng Quy I nam 2017

TH 04

09

Tài liệu họp HĐCD 2017

1.To trinh va cac noi dung thao luan tai ĐHĐCĐ TN 2017 2. Thong bao va Quy che de cu, ung cu, bau cu HĐQT – BKS 3....
1
Xin chào!
Tôi có thể giúp được gì cho bạn
Gửi vài giây trước

Bắt đầu chat


Chú ý: Bạn phải đăng nhập Facebook mới có thể trò chuyện.